HARRY'S WEGNUMMERS
41 44
Dit is een website met informatie over en foto's van genummerde wegen in Nederland.
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
Contact | Foto's per datum
Op deze site zijn de wegnummers linkjes naar de juiste pagina.
 
Op deze pagina: N41  A44  A44  N44  N44  Oud44 
Vzp44:01  Elsgeest 

N41 ⇈⇈ Groningen - Delfzijl
Status: De weg heeft inmiddels een ander nummer: N360
De weg is hernummerd naar N360. 41, 52, 53, 60 en 68 zijn de enige nummers onder de 100 die na 1976 op de wegwijzers stonden en nu geheel zijn verdwenen. 68 trouwens pas sinds 2007.
Volgens een oude kaart (ongeveer 1976) is het ooit de bedoeling geweest dat de N41 (en A41) ook via de huidige N355, N31/A31 tot Zurich zou worden bewegwijzerd. Op één wegwijzer in de buurt van Buitenpost heeft inderdaad ooit N41 gestaan.
n41Foto gemaakt in november 2003 in of bij Groningen
Op de foto: N41

De N41 bestaat al lang niet meer. Op 30 december 2004 is waargenomen dat deze fout is verdwenen: het kruispunt heeft geen handwegwijzers meer. Alle borden zijn vervangen door vooraanduiding-borden.

Een verdwaald gemeentelijk N41-bord.
De provinciale weg (die pas 1 kruispunt verderop begint) heet inmiddels N360.

P1070291n360modernetechniekFoto gemaakt in juni 2014 in of bij Groningen
Op de foto: N41

Bij de Oostersluis, op het oude tracé van de N41. Let op de "moderne techniek": ik neem aan dat men destijds niet geskypet heeft...
A44 ⇈⇈ Burgerveen - Wassenaar
[Pagina op wegenwiki.nl]
Genummerd:Het nummer staat overal op de wegwijzers.
pecha44Foto gemaakt in oktober 2009 in of bij Wassenaar
Op de foto: A44

Lekke band. De wegbeheerder hield me gezelschap tijdens het wachten op de Wegenwacht.
DSC02762a44Foto gemaakt in september 2004 in of bij Oegstgeest
Op de foto: A44
a44leegFoto gemaakt in augustus 2010 in of bij Buitenkaag
Op de foto: A44

Zo'n foto kun je maken als de brug (achter de fotograaf) open staat.
a44kaag1DSC04813Foto gemaakt in juli 2005 in of bij Abbenes
Op de foto: A44

Het bijzonder smalle viaduct bij afrit Kaag-Dorp.
Volgens mij is dit het smalste stuk autosnelweg in Nederland waar 120 km per uur gereden mag worden.

Deze en de volgende foto zijn genomen vanuit de trein.
a44kaag2DSC04814Foto gemaakt in juli 2005 in of bij Abbenes
Op de foto: A44
a44maaldriftlinksFoto gemaakt in augustus 2010 in of bij Wassenaar
Op de foto: A44

Maaldrift is een industrieterrein dat aan een parallelweg van de A44 ligt. Vanuit Den Haag (N44) kun je op het laatste kruispunt in Wassenaar de parallelweg nemen om er te komen. Een tijdje geleden hebben ze de wegwijzers aangepast: vanuit Den Haag is Maaldrift nu eerst rechtdoor, dan de eerstvolgende afrit en dan een stukje terug over de parallelweg. Waarschijnlijk hebben ze dat gedaan omdat vrachtwagens het verkeer nogal ophouden als ze op dit kruispunt de bocht willen nemen. Maar bij deze "omleidingsactie" zijn ze één bordje vergeten, zoals blijkt uit deze foto...
Vanuit Amsterdam wordt Maaldrift trouwens wél gewoon via dit kruispunt aangegeven. Dat komt omdat de afrit van de A44 (Leiden-Zuid) eenzijdig is.

IMGP2812a44maaldriftFoto gemaakt in januari 2008 in of bij Wassenaar
Op de foto: A44

Het industrieterreintje ligt direct naast de A44.
P1130341a44postviaductFoto gemaakt in maart 2015
Op de foto: A44

Het Postviaduct, een van de oudste nog bestaande autosnelwegviaducten.
DSC09099kaagdorp1Foto gemaakt in maart 2007 in of bij Roelofarendsveen
Op de foto: A44

oude pont Kaag (dorp)

Het dorp Kaag ligt op een eiland, in een gebied dat ook Kaag heet.
Daarom wordt op de wegwijzers altijd verwezen naar Kaag (dorp).
Vreemd genoeg staat op sommige wegwijzers een veerpontsymbool, op andere niet. Bijvoorbeeld op de A4 wel, op de A44 niet. Toch zal het verkeer naar Kaag altijd over hetzelfde veerpontje moeten.

Zo'n 10 jaar geleden werd het dorp soms aangeduid als Kaag-(dorp), dus met een streepje. Dit heb ik nu niet meer aangetroffen. Maar er blijven nog variaties genoeg over: dorp met of zonder hoofdletter, zonder veerpontsymbool of met oud symbool of met nieuw symbool.
Dit levert 6 mogelijke combinaties op, waarvan ik alleen het nieuwe veerpontsymbool plus dorp met kleine letter niet ben tegengekomen.

Het lijkt er trouwens op dat de borden met Dorp met hoofdletter de overhand hebben. Men schijnt dus te denken dat dorp niet een omschrijving is, maar een onderdeel van de naam van het dorp.

DSC09100kaagdorp2Foto gemaakt in maart 2007 in of bij Roelofarendsveen
Op de foto: A44 A4 E19

oude pont Kaag (Dorp)
DSC09102kaagdorp3Foto gemaakt in maart 2007 in of bij Roelofarendsveen
Op de foto: A44 A4

nieuwe pont Kaag (Dorp)
DSC09103kaagdorp4Foto gemaakt in maart 2007 in of bij Roelofarendsveen
Op de foto: A44

Kaag (Dorp) zonder pont
DSC09109kaagdorp5Foto gemaakt in maart 2007 in of bij Buitenkaag
Op de foto: A44

Kaag (dorp) zonder pont
kaagdorpoud2Foto gemaakt door Hanno
Op de foto: A44

Vroeger waren er nog meer variaties, zoals blijkt uit deze 2 oude foto's (gemaakt ergens tussen 1994 en 2004).

Kaag-Dorp
kaagdorpoud1Foto gemaakt door onbekend
Op de foto: A44

Kaag-(Dorp)
Voor foto's zie ook: A4 N207 U14 U40

A44 ⇈⇈ Indirecte verwijzingen naar A44
a44tschouwFoto gemaakt in oktober 2006 in of bij Leiden
Op de foto: A44

Ik probeer zoveel mogelijk verschillende manieren te fotograferen waarop een wegnummer gebruikt wordt. In dit geval staat het wegnummer op een bord bij een bushalte.
Voor foto's zie ook: N44 N207 N441 N450 U14 U30 U43

N44 ⇈⇈ Wassenaar - Den Haag
[Pagina op wegenwiki.nl]
Genummerd:Het nummer staat overal op de wegwijzers.
Geschiedenis van het routenummer op wegwijzersAanvankelijk stonden er op de gemeentegrens van Den Haag (bij de huidige N14) bordjes "einde N44".
Vanaf 2010 heet het wegdeel binnen de Haagse ring geen N44 meer, maar s101. Dit deel was trouwens nooit 100% bewegwijzerd.
Wegnummer-
bijzonderheden
Rijksweg 44 loopt ten zuiden van de N14 door tot even voorbij de weg naar Duindigt.
n44tevroegrechtsFoto gemaakt in april 2009 in of bij Wassenaar
Op de foto: N44 N14

Sinds de heraanleg van het knooppunt N44/N14 stond dit rechtsaf-bord er verkeerd. De rechtsaf-strook gaat naar het wegrestaurant. Pas verderop begint de rechtsafstrook voor de N44. Vaak als ik hier langsreed, zag ik iemand verkeerd rijden...
P1030954n44bijn14Foto gemaakt in maart 2014 in of bij Wassenaar
Op de foto: N44 A12

In 2013 zijn de voorsorteervakken aangepast en nu staan er eindelijk duidelijke wegwijzers.
DSC09224n44voorsorterenFoto gemaakt in maart 2007 in of bij Den Haag
Op de foto: N44

Verwarrend: de borden suggereren dat er 2 stroken naar links gaan, maar dat is er maar 1.
Het lijkt erop dat de borden na een nieuwe asfaltlaag niet zijn aangepast.
En dat op een steenworp afstand van het hoofdkantoor van de ANWB...
(De borden zijn uiteindelijk in 2007 nog aangepast.)
DSC08421n44Foto gemaakt in december 2006 in of bij Wassenaar
Op de foto: N44

Op de parallelweg zijn nog strepen zichtbaar van een oude uitvoegstrook.
IMGP0605n44viaa12Foto gemaakt in juni 2007 in of bij Wassenaar
Op de foto: N44 A12

Rotterdam via A12. Want Rotterdam kan ook via de N14 bereikt worden.
DSC08447n44denhaagFoto gemaakt in december 2006 in of bij Den Haag
Op de foto: N44 A4 A12 CentrumRINGDen Haag

Via de rechterstrook kun je inderdaad ook naar A12 en A4, vandaar de "ruitertjes"
Het nummer N44 staat hier trouwens wel erg vroeg aangegeven. Voor de eigenlijke N44 moet je eerst rechtdoor, dan linksaf, en dan nog een keer rechtdoor.
(Tegenwoordig staat er s101 op de borden, zie hieronder.)
n44denhaagnus101n14a4a12s100a13_1150Foto gemaakt in december 2006 in of bij Den Haag
Op de foto: N44 S101 N14 A4 A12 S100 A13 CentrumRINGDen Haag

Dezelfde plek als de vorige foto.
n44hbosDSC05409Foto gemaakt in november 2005 in of bij Den Haag
Op de foto: N44 A12

Dit bord staat dus niet op de N44 zelf, maar op de Laan van Nieuw-Oostindië. Deze laan loopt dwars door het Haagse Bos. De weg door het bos was altijd een brede plak asfalt. Deze foto is gemaakt vlak na de reconstructie, waarbij o.a. een brede groene middenberm is aangelegd.
n44sneeuwFoto gemaakt in december 2010 in of bij Wassenaar
Op de foto: N44
n44provDSC05413Foto gemaakt in november 2005 in of bij Den Haag
Op de foto: N44 A4 A12 A13

Een record: vier wegnummers op 1 handwijzer. (Dit record werd trouwens gedeeld met andere borden in Den Haag, waarop N211/A4/A12/A13 staat.)
Inmiddels is deze wegwijzer weer verdwenen, zie de volgende foto. Op de nieuwe komt de A13 niet meer voor.
DSC08404n44opnieuwFoto gemaakt in november 2006 in of bij Den Haag
Op de foto: N44 A4 A12

En ook deze wegwijzers zijn inmiddels alweer vervangen.
n44-a44DSC04833Foto gemaakt in juli 2005 in of bij Wassenaar
Op de foto: N44 A4 N14 A12 A44

Hm-bordjes geven ten onrechte A44 aan.
Op het kruispunt met de N14 zijn enkele hm-bordjes later geplaatst dan op de rest van de N44. Ik denk dat er verwarring is ontstaan doordat mensen automatisch denken dat een rijksweg-nummer hetzelfde is als een A-nummer.
De bordjes (ook op onderstaande foto) zijn inmiddels vervangen.
n44-a44bDSC04840Foto gemaakt in augustus 2005 in of bij Wassenaar
Op de foto: N44 A44
DSC08906a44hmwassFoto gemaakt in februari 2007 in of bij Wassenaar
Op de foto: N44 A44

Verderop, bij het laatste kruispunt voor de A44, staat dit hm-bordje. Het is hier nét te vroeg voor "A44": de A44 begint pas na de verkeerslichten!
Dit hm-bordje is pas later vervangen (voor of in 2015).
Voor foto's zie ook: A12 RingDen Haag

N44 ⇈⇈ Indirecte verwijzingen naar N44
n44menken1Foto gemaakt in augustus 2011 in of bij Wassenaar
Op de foto: N44
n44menken2Foto gemaakt in augustus 2011 in of bij Wassenaar
Op de foto: N44
IMGP0062route44Foto gemaakt in mei 2007 in of bij Wassenaar
Op de foto: N44

Een café aan de N44 met een vrij logische naam.
DSC09193n44duindigtFoto gemaakt in maart 2007 in of bij Den Haag
Op de foto: N44

Een van de weinige overgebleven kruispunten in Nederland waar het verkeer rechtsaf moet om linksaf te slaan.
Voor foto's zie ook: N14 U50

Oud44 ⇈⇈ Leiden (de nooit aangelegde rijksweg 4b)
vialeidenIMGP9691Foto gemaakt in oktober 2008 in of bij Leiden
Op de foto: Oud44

Dit viaduct is voor de oorlog aangelegd en bedoeld als onderdeel van rijksweg 4b (een verbinding tussen de huidige A44 en A4). Deze rijksweg is nooit voltooid. Het viaduct is later omgebouwd tot sportkantine.
vialeidenIMGP9692Foto gemaakt in oktober 2008 in of bij Leiden
Op de foto: Oud44
vialeidenIMGP9693Foto gemaakt in oktober 2008 in of bij Leiden
Op de foto: Oud44
vialeidenIMGP9694Foto gemaakt in oktober 2008 in of bij Leiden
Op de foto: Oud44
vialeidenIMGP9695Foto gemaakt in oktober 2008 in of bij Leiden
Op de foto: Oud44
vialeidenIMGP9696Foto gemaakt in oktober 2008 in of bij Leiden
Op de foto: Oud44
vialeidenIMGP9697Foto gemaakt in oktober 2008 in of bij Leiden
Op de foto: Oud44
vialeidenIMGP9698Foto gemaakt in oktober 2008 in of bij Leiden
Op de foto: Oud44
vialeidenIMGP9699Foto gemaakt in oktober 2008 in of bij Leiden
Op de foto: Oud44
Vzp44:01 ⇈⇈ Elsgeest
Op de verzorgingsplaats zelf staan geen borden met daarop de naam.
 45 
<< Vorige pagina (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.9 op 2017-11-26) Volgende pagina >>