i NOT ABOUT DUCKS:
HARRY'S WEGNUMMERS
IN EUROPA

Landen > Duitsland > 2011 okt
Not ab.out ducks: Harry's wegnummers in Europa
Alle foto's (tenzij anders vermeld): copyright Harry Fluks
Contact | Site map
 
IMG_5950b477a57a461.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 477 57 46
IMG_5952a57a46b12.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 57 46 1
IMG_5955a463.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 46
IMG_5956b228a464.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 228 46
IMG_5960b2285.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 228
IMG_5961b2246.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 224
IMG_5966b77.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 7
IMG_5982b4838.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 483
IMG_5985b237a19.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 237  1 
IMG_5989b483b229a4510.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 483 229 45
IMG_5991b54b229a4511.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 54 229 45
IMG_5994b23612.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 236
IMG_5997b515b22913.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 515 229
IMG_6000a445a46b22914.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 445 46 229
IMG_6004b516a44b22915.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 516 44 229
IMG_6006b51616.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 516
IMG_6010b55b516a4417.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 55 516 44
IMG_6013b480b7a46a33a4418.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 480 7 46 33 44
IMG_6015b25119.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 251
IMG_6017b252b25120.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 252 251
IMG_6018b485b25121.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 485 251
IMG_6021b251a4422.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 251 44
IMG_6022b450b251a4423.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 450 251 44
IMG_6023b450b251a4424.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 450 251 44
IMG_6025b52025.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 520
IMG_6028a49a4426.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 49 44
IMG_6031a44a727.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 44  7  E331
IMG_6032b25328.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 253
IMG_6037b487b8329.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 487 83
IMG_6039b8330.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 83
IMG_6041b324a7b2731.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 324  7  27
IMG_6042b32432.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 324
IMG_6043b62b27a433.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 62 27  4 
IMG_6045b45434.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 454
IMG_6047b28635.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 286
IMG_6048b28736.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 287
IMG_6049b287a737.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 287  7 
IMG_6051b26aa70a738.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 26a 70  7 
IMG_6052a70a739.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 70  7 
IMG_6055b19a7040.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 19 70
IMG_6056a7041.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 70

De Autohof heeft in dit geval zelfs een eigen bebouwde kom.
IMG_6057a71a7042.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 71 70
IMG_6059b286a343.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 286  3 
IMG_6063b505a70a7344.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 505 70 73

Bijzonder: B505 in een kader én tussen haakjes!
IMG_6065b505a3a7345.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 505  3  73
IMG_6067b4r46.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 4R
IMG_6074b16a47.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 16a
IMG_6078b30048.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 300
IMG_6082b301b1149.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 301 11
IMG_6084a92b1150.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 92 11
IMG_6086b11omleiding51.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 11

Dit is een omleiding over gemeentelijke wegen van de oorspronkelijke B11
IMG_6089b388b471a952.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 388 471  9 
IMG_6090b471b38853.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 471 388
IMG_6091b38854.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 388
IMG_6095a99b47155.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 99 471
IMG_6096a94a9956.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 94 99
IMG_6097b304b47157.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 304 471
IMG_6100a99558.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 995

De A995 staat nergens op wegwijzers op de snelweg zelf. Met dit soort afstandsborden tot gevolg.
IMG_6102a99559.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 995
IMG_6110b2r60.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 2R
IMG_6113b2r61.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 2R
IMG_6114a99a962.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 99  9 
IMG_6119a93a863.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 93  8 
IMG_6393b12a764.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 12  7 
IMG_6399b10b3065.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 10 30
IMG_6400b28niet66.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 28

Op een groot deel langs Ulm staat B28 niet op de wegwijzers.
IMG_6406b29767.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 297
IMG_6407a831a81a868.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 831 81  8 
IMG_6413b295a869.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 295  8 
IMG_6416b39a70.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 39a
IMG_6417b39a8171.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 39 81

Deze wegwijzer wijst eigenlijk naar de B39a.
IMG_6420a5b53572.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto:  5  535
IMG_6438a542a373.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 542  3 
IMG_6445b32674.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 326
IMG_6447b23075.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 230
IMG_6449a540b5976.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 540 59
IMG_6452a540a4677.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 540 46
IMG_6455b59b230a61a44a5278.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 59 230 61 44 52
IMG_6457b5779.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 57
IMG_6458b57a52a4480.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 57 52 44
IMG_6460b288isnogb5781.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 288

Oud bordje: ter plaatse is de B57 hernummerd in B288.
IMG_6461b28882.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 288
IMG_6464a59a4083.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 59 40
IMG_6466a4084.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 40
IMG_6469b227a40a5285.
Foto gemaakt in oktober 2011
Op de foto: 227 40 52
  
<< Vorige pagina (Deze pagina is gegenereerd door AweGen 5.10 op 2018-01-12) Volgende pagina >>